Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: PuTeX ry
Osoite: Assistentinkatu 7, Publicum rakennus (3 krs.), 20100 TURKU
Sähköposti: putexry@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhdistyksen taloudenhoitaja

3. Rekisterin nimi
PuTeX ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin merkitään jäsenen täydellinen nimi sekä kotipaikka, Turun yliopistonylioppilaskunnan jäsenyys, sekä aika, jolloin yhdistyksen jäseneksi on liittytty. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenrekisterin sisältämät tiedot perustuvat rekisteröidyn liittymisen yhteydessä antamiin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot (nimi ja kotipaikka) yhdistystietolain 11 § mukaan. Tietoja luovutetaan yhdistyksen hallituksen jäsenille yhdistyksen sisäistä tiedotusta ja tilastointia varten. Tietoja voidaan luovuttaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) työntekijälle tarpeen vaatiessa sekä vuosittaisen avustushakemuksen yhteydessä. Tietoja ei luovuteta muille kuin edellä esitetyille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteri on tallennettu tiedostoon, johon on pääsy yhdistyksen hallituksen taloudenhoitajalla. Tiedosto on salasanasuojattu. Tiedoston varmuuskopiota säilytetään PuTeX ry:n muistitikulla. 

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterin jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tieoja jäsenrekisteriin on tallennettu, tai ettei jäsenrekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tiedonlähteet, sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Omat tietonsa voi tarkistaa ottamalla yhteyttä kulloinkin voimassa olevan hallituksen taloudenhoitajaan. Taloudenhoitajan yhteystiedot löytyvät PuTeX ry:n kotisivuilta osoitteesta www.putex.fi. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsenellä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon poistamista tai muuttamista. Yhdistystietolain 11 § mukaan vaadittua täydellistä nimeä ja kotipaikkaa ei voida poistaa yhdistysrekisteristä, ainoastaan korjata virheellinen tieto. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Henkilötietoja ei käytetä henkilötietolain 30 §:n mukaan mainitussa tarkoituksessa (sisältää suoramainnan, etämyynnin, muun suoramarkkinoinnin, markkina- ja mielipidetutkimukset, henkilömatriikkelit ja sukututkimukset).